Používejte redakční (CMS) systémy

Použitím redakčních systémů si ušetříte desítky hodin práce, protože tyto aplikace jsou již hotovy a odladěny. Vám pak stačí si je přizpůsobit k tak jak Vám vyhovuje. Redakční systémy jsou velmi flexibilní a proto je všude prosazujeme. Běží na nich jak klasické blogy, stejně tak i velké firemní stránky.