Slovníček

SEO optimalizace

Zkratka SEO znamená – Search Engine Optimalization, česky – optimalizace pro vyhledávače. Touto optimalizací dosáhnete toho, že když někdo bude hledat na internetu nějaký termín, který je s Vámi spojený, tak nalezne Vaše stránky. Bez této optimalizace by o Vašich stránkách nikdo nevěděl. Postupy jak optimalizovat webové stránky, tak aby je vyhledávače zobrazovali na prvním místě jsou zahaleny tajemstvím, které si každý střeží, protože být ve vyhledávání určitého termínu na první stránce ve vyhledávači je velmi ceněno, protože dle průzkumů, pokud odkaz na Vaši stránku není nejdále na třetí stránce ve výsledcích vyhledávání, tak se návštěvnost Vašich stránek snižuje exponencionálně až k nule.
Dva u nás nejvíce používané vyhledávače Google a Seznam.cz mají své hodnotící algoritmy, které si velmi střeží. Každý má svou stupnici, podle které se hodnotí atraktivita stránek. Seznam.cz má stupnici nazvanou Srank, která je od 0 – 100 a Google PageRank od 0 – 10. Vyšplhat se k nejvyššímu hodnocení zejména u Google je velmi náročné a u v komunitě lidí, kteří obchodují s doménami má vyšší hodnotu než Srank. U Sranku dosáhnout hodnoty 100 není tak časově náročné jako u Google, kde dosažení hodnoty 10 je jen pro nejvyvolenější z vyvolených. Dosažení PageRanku 10 je jako nalézt svatý grál.

Refaktoring

Žijeme v moderní společnosti, která neustále někam spěchá a nemá čas dotahovat projekty do konce. Je úplně běžné, že se na trh vypouští nehotové projekty, které se dodělávají za běhu. Toto zejména platí o zdrojových kódech. Programátoři jsou tlačeni, aby co nejrychleji uvolnili funkční kód. To vede k tomu, že se zanedbává kvalita zdrojových kódů. Tyto kódy často fungují správně, ale jsou nečitelné pro jiné programátory a často po čase jsou nečitelné i pro autory zdrojového kódu.
Refaktoring je disciplína, která tento kód vezme a změní jej bez změny funkčnosti kódu. To znamená, že se pomocí předem domluvených postupů přepíše kód do podoby, kdy je čitelný i pro jiné programátory a často i pro vyhledávací roboty, kteří pokud správně neporozumí obsahu Vašich stránek, nedovedou stránky správně zaindexovat. Často dojde i k nalezení potencionálních problémů a zrychlení běhu stránek.

Linkbuilding

Pod termínem linkbuilding se skrývá budování zpětných odkazů z relevantních stránek. Většinou se toto realizuje vzájemnou výměnou odkazů se stránkami, které jsou pro budoucnost Vašich stránek něčím zajímavé. Linkbuilding Vám taky pomůže zlepšit hodnocení Vašich stránek vyhledávači. Čím víc odkazů na Vaše stránky odkazuje, tím víc si vyhledávače myslí, že Vaše stránky jsou zajímavější. Linkbuilding není jen o výměně odkazů, ale i o PR (public relations) článcích, které můžete na specializovaných serverech zveřejnit. PR článek má z pohledu linkbuildingu větší hodnotu, než jen samotná výměna odkazů. To z toho důvodu, že vyhledávače preferují více kvalitní text s odkazem na Vaše stránky, než tisíc odkazů pohromadě na jedné izolované stránce. Psaní PR článků nabízí i naše společnost.

Registrace do katalogů

Jedná se o součást SEO optimalizace. Registrací do katalogů se myslí registrování do katalogů jako je Seznam.cz, Centrum.cz, Atlas.cz aj. Katalogů tohoto ražení je velmi velké množství. 99% těchto katalogů je naprosto nevýznamných a dle našeho názoru není větší důvod se do nich registrovat. Už jen z toho důvodů, že tyto katalogové farmy bývají penalizovány vyhledávači a hodnota takovéto registrace z pohledu SEO je mizivá. Provozovatelů takových serverů se tato činnost vyplácí, protože na serverech mají reklamy a často jsou taky registrace placené.

Hosting

Někde Vaše stránky musí být nahrány, na nějakém počítači, který může komunikovat s okolním světem. Může to za určitých okolností být i Váš počítač. Běžně jsou však tyto počítače umístěny v tzv. datových centrech, kde jsou stovky nejrůznějších počítačů připojených do internetu velmi vysokou rychlostí.

Redakční systém

Redakční systém, někdy též nazývaný CMS (content management system), je již kompletně vytvoření webové prostředí v kterém se tzv. naklikává to co potřebujete (ne vždy to jde a je nutné zasáhnou do zdrojového kódu samotné aplikace). Jedním z nejrozšířenějších je například WordPress, který je velmi propracovaný, má největší podporu a je zdarma. Firmy často nabízí své RS, které sice mohou být dobré, nicméně nemohou RS jakým je WordPress vůbec konkurovat. Na takovémto RS pracují po celém světě statisíce programátorů, kteří neustále tento RS zlepšují.

Google analytics

Pokud potřebujete mít přehled o tom, co Vaši zákazníci na stránkách dělají, odkud přišli (z které url adresy, stejně tak i z které země, případně města), jak dlouho na stránkách byli, nebo potřebujete jednoduše vědět, kolok návštěvníků navštívilo Váš web, pak pro Vás Google připravil zdarma Google Analytics, který Vám pomůže při analýze provozu stránek. Pokud budete mít zájem, propojíme tento program s Vaší prezentací a pomůžeme Vám správně analyzovat získaná data.